Ajans-Türk yaşamının 3. dönemine 1992 yılında başlamıştır. Ankara’nın kent merkezinde bulunan ve Ajans-Türk’ün 30 yıl boyunca içinde gelişme dönemi yaşadığı (Kızılay Ziya Gökalp Blv. 27) 8 katlı ve 2 bodrumlu, 3500m² kapalı alanlı bina dar gelip, yan taraflarında yapılan apartmanların bodrum katları da yetmeyince, yeni arayışlar da başlamıştı. Ayrıca, Ajans-Türk’ün bulunduğu Ziya Gökalp Bulvarının protokol caddesine dönüştürülmesi, bu caddenin altından Ankara Metrosunun işletmeye açılması, TIR’larla getirilen yüzlerce ton kağıdın Basımevi önüne indirilmesi, içeriye taşınması, katlar arasında indirilip-bindirilmesi ve basımevinde işlendikten sonra ürünlerin iş sahiplerine gönderilmesi de ciddi sorunlar yaratmış ve üretimde kayıplara neden olmuştu.

Ajans-Türk için kent merkezinin dışında daha rahat çalışılabilecek, düşey değil, “Yatay„ büyümeye uygun başka bir işyerine taşınmak “artık olmazsa olmaz„ bir zorunluluk haline gelmişti. Bu nedenle, Ajans-Türk’ün 3. dönemdeki bugünkü iş merkezi olarak İstanbul yolu 7.km.de, Jandarma Kuruluşları karşısında, Batıkent’in hemen önündeki bir tepenin üzerindeki geniş alan seçilmişti. Necdet Evliyagil Amerika’daki uzun tedavisi sırasında Ankara’ya geldiğinde hem temel atma töreninde bulunmuş hem de aralıklarla iki kez inşaatı gezme olanağını bulmuştu. Necdet Evliyagil’in vefatından sonra Abdurrahman Oğultürk Başkanlığındaki Yenimahalle Belediyesi, Büyükşehir’in de “onayı„ ile buraya “Necdet Evliyagil Caddesi„ adını vermiştir.

Bugün Ajans-Türk, geniş bir bahçenin içinde 8000 metrekare toplam alanı olan, ikişer katlı çağdaş 2 üretim hangarı ile, bu 2 katlı özel yapım hangarların önünde yer alan 3000 metrekarelik 3 katlı bir yönetim binasından oluşmaktadır.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE AJANS-TÜRK’ÜN ÖRGÜTLENMESİ ve YENİ ATILIMLARI

Ziya Gökalp Bulvarında 10 katlı 4500 metrekare kapalı alanlı basımevine sığamayan Ajans-Türk, 1992 yılından sonra İstanbul yolu 7. km. Batıkent önü, Necdet Evliyagil Caddesindeki 8000 metrekarelik kapalı alanlı yeni üretim merkezine taşındı. Bu taşınma ile birlikte işletmenin genç kuşak yöneticileri yeni teknolojik tablonun içinde basımcılığın geleceğini, ülkenin gereksinimlerini, Evliyagil ailesinin durumunu göz önüne alarak 21. yüzyıla daha diri, daha başarılı girebilmek için yönetim kurulundan bazı yeni ilkelerin ve atılımların kararlarını sağlayarak, Ajans-Türk’ü daha kurumsal bir yapıya dönüştürmenin çalışmalarını yapmağa ve girişimlerini gerçekleştirmeye başladılar.

İkinci dönemin sonuna dek Ajans-Türk yalnız basımcılığı ve basım işlerini kapsıyorken, 3. dönemle birlikte bu kapsam genişletilerek değiştirildi.


TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GİMA HİPERMARKETİ EVLİYAGİL PLAZA’DA                    

Türkiye’ye modern hipermarket kavramını bundan 40 yıl önce getiren GİMA, kapalı alanı ile (5850m²) Türkiye’deki en büyük mağazasını 30 Ocak 2001’de Ankara’da Evliyagil Plaza’nın giriş katında hizmete açmıştır. Ayrıca mağazanın yanında 1000m²’lik TEKZEN yapı market yer almaktadır.


ŞEVKET EVLİYAGİL TİCARET-ANADOLU TİCARET ve ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ

Ajans-Türk ve Şevket Evliyagil’in 3. dönem olumlu çalışmalarından birisi de, Ajans-Türk yerleşkesi içinde, kurucularımızdan Şevket Evliyagil’in Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdikleri ve Şevket Evliyagil’in adının verildiği üç büyük lisenin öğretime açılması olmuştur. Böylece, 50. yılına girerken, Ankara’nın İstanbul yönündeki çıkışında, Necdet Evliyagil Caddesi etrafında Ajans-Türk tesisleri, Şevket Evliyagil okulları ve Evliyagil Plaza’nın yer almasıyla büyük bir kompleks tamamlanmıştır.


1998-1999 öğretim yılında öğrenime açılan ve 1100 öğrencinin yararlandığı okulların büyük bir konferans salonu ile büyük bir spor salonu bulunmaktadır. Ayrıca liselerin 46 derslikleri, bilgisayar laboratuarları, Necdet Evliyagil adlı kütüphanesi, fen laboratuarları, rehberlik salonları, eğitim teknolojisi laboratuarları ve daktilografi atölyesi vardır.