Ajans-Türk, basımcılığının 1. döneminde, o yılların teknik olanakları çerçevesinde tipo baskı (yüksek baskı) dizgesine sahip olan Evliyagil kardeşlerin basımcılık anlayışı, tüm ürünlere grafik tasarımı sokmaları, ayrıca makinelerin yeniliği ile tipo baskıcılıkta da olağanüstü güzellikte, çok renkli ürünler elde edilebiliyordu.

Türkiye İş Bankası yayınları ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın o dönemdeki Türkiye’yi tanıtıcı renkli yayınları ve broşürleri bunun somut örnekleri olarak gösterilebilir.

Çok ciddi çalışmalarla Ajans-Türk Basımevinin ünü kısa sürede yurt düzeyine yayıldı. Başkentte önem verilen başlıca işler artık Ajans-Türk’te hazırlanıp basılıyordu.


Solda: Ajans-Türk'ün ilk tipo baskı makineleri Sağda: Şevket Evliyagil Ajans-Türk'ün ilk müdürü Salih Önal'la birlikte


Ajans-Türk'ün 1. Dönem Kadrosu Necdet Evliyagil ile